Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน View : 2471
เพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน

“สิทธิมนุษยชนคือชีวิต” หรือ “ชีวิตคือสิทธิมนุษยชน” เป็นคำกล่าวที่รวมความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนไว้อย่างลึกซึ้ง แต่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง

เพลงสิทธิมนุษยชนเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกรูปแบบหนึ่งที่สรรค์สร้างแนวความคิดที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหลากหลายรูปแบบที่ได้รับการกลั่นกรองและเรียบเรียงด้วยจิตวิญญาณในแนวทางดนตรีจากศิลปินผู้ประพันธ์เพลง นักดนตรี และศิลปินนักร้องถ่ายทอดและสะท้อนความหมายและคุณค่าของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” ได้อย่างลึกซึ้งเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

จุดประสงค์ของสื่อเพลงนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้ฟังตระหนักเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ รับรู้ และเข้าใจความหมายของหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสันติสุข เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เท่าเทียมกัน
 
“ให้สังคมเป็นธรรมย้ำตระหนัก ให้บ้านเมืองมีหลักมีศักดิ์ศรี
ให้ผู้คนเป็นธรรม ครองความดี มีสิทธิ เสรี ที่แท้จริง...
ร่วมพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นคนต้องใหญ่ยิ่ง
โลกจะต้องมีหลักให้พักพิง ด้วยความจริง ความงาม และความดี”
(บทกวี โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

บทกวีดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสได้ในเพลงชุดนี้ ผลงานเพลงชุดนี้เป็นชุดแรกมีจำนวน ๗ เพลง ประกอบด้วยเพลงเพื่อชีวิต เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง โดย กสม. ได้รับความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานเพลงจากศิลปินหลายท่าน ได้แก่ ครูชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ , เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีรางวัลซีไรท์ , หงา คาราวาน , สุเทพ โฮปแฟมมิลี่ , ศุ บุญเลี้ยง , เอ้ นิติกุล , โสธีระ ชัยฤทธิไชย และขันเงิน ไทเทเนียม

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

 
ipv6 ready
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1098529
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
967
คน