Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน View : 2348
ผังรายการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
ลำดับที รายการ รูปแบบรายการ คลื่น วัน/เวลา ฟังรายการย้อนหลัง
1. สำนึกของสังคม การให้สัมภาษณ์จาก กสม. และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน กสม. FM 101.5 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 10.05 - 10.30 น. ดูรายการทั้งหมด
2. หยิบมาถก ยกมาคุย หยิบมาถก ยกมาคุย FM 101.5 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 -16.30 น. ดูรายการทั้งหมด

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3088586
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1827
คน